Csr

CSR (Corporate Social Responsibility) – ett ansvarsfullt företagande. Savidis Group är en ansvarsfull ägare som aktivt arbetar för ett hållbart företagande.

Vi är beredda att gå ett steg längre för att ta ansvar för hur vi påverkar omvärlden, både när det gäller miljöfrågor och människors rättigheter. Det perspektivet anlägger vi både som ägare och arbetsgivare.

Vi är bland annat certifierade enligt kvalitetsledningssystem SS-EN ISO 9001:2008 samt miljöledningssystem SS-EN ISO 14001:2004.

Vårt målinriktade CSR-arbete är en sann värdeskapare. Det driver oss till ständig utveckling och förbättring, vilket i sin tur innebär att vi blir starka i konkurrenssituationer och kan göra långsiktiga vinster i bolaget.

Vi är noga med att ta ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar i vårt aktiva ägande.